صنعت اخبار

سرعت بالا راه آهن قسمت امکانات

2019-09-25
در زمینه توسعه راه آهن ، صنعت لوازم جانبی راه آهن نیز سطح توسعه نسبتاً بالایی را حفظ کرده است و بومی سازی تجهیزات یکی از روند لوازم جانبی راه آهن است. قسمت راه آهن پر سرعت دارای مقاومت بالا ، مقاومت بالا و مقاومت بسیار خوبی در برابر خستگی و مقاومت در برابر سایش است.