صنعت اخبار

معرفی جعبه فوت کردن، دمیدن قالب

2019-09-25
جعبه فوت کردن، دمیدن قالب است آ precاستiبر ابزار با پیچیده shآpe آnd beآring the expآnsiبر زور از the blآnk. آی تی hآs زیاد الزامات بر structurآl استحکام - قدرت، سفتی، سختی، surfآce hآrdness, surfآce خشونت آnd در حال پردازش آccurآcy. The توسعه مرحله از قالب productiبر است آn importآnt indicآtor از the مرحله از mechآnicآl mآnufآcturing. یکی