صنعت اخبار

ماشین جلو و عقب سپر

2019-09-26
Car Front And Rear Bumber قدرت محافظت ، تزئین و بهبود آیرودینامیک خودرو را دارد. از نظر ایمنی ، هنگامی که یک ماشین تصادف با سرعت پایین ، می تواند نقش محافظتی برای محافظت از بدنه جلو و عقب داشته باشد. در صورت تصادف با عابران می تواند در محافظت از عابران پیاده ای ایفا کند. ظاهر ، تزئینی ، به بخش مهمی از شکل ماشین تزئینی تبدیل شده است. در عین حال ، Car Front And Rear Bumber دارای یک اثر آیرودینامیکی خاص است.

نصب سپر درب برای نصب یا شیب چندین تیر استیل با مقاومت بالا در صفحه درب هر درب برای ایفای نقش سپر جلوی جلو و عقب خودرو است. تشکیل یک "دیوار آهنی مسی آهنی" که حداکثر فضای ایمن را به سرنشین خودرو می دهد. البته نصب چنین سپر درب بدون شک باعث افزایش هزینه برای تولیدکننده خودرو خواهد شد ، اما برای سرنشینان خودرو ایمنی و امنیت بسیار زیاد خواهد شد.