صنعت اخبار

آهنگری چکش مقدمه

2019-09-26
جعل ابزار چکش با استفاده از مکانیسم انتقال پنوماتیک یا هیدرولیک باعث می شود تا قسمت سقوط (پیستون ، چکش ، چکش ، سیل بالایی (یا ماژول بالایی) در حرکت و انباشت انرژی جنبشی قرار گیرد و در مدت زمان بسیار کوتاهی برای جعل آن استفاده شود تا تغییر شکل پلاستیک را بدست آورد. انرژی: دستگاه های جعلی که مراحل مختلف جعل را تکمیل می کنند ، چکش های جعلی نامیده می شوند.

جعل چکش با یک چکش بوم به طناب ثابت حمله می کند. چکش های فوقانی و تحتانی چکش را بدون چکش خاموش می کنند.