صنعت اخبار

آهنگری چکش امکانات

2019-09-26
امکانات:

جعل ابزار چکش با ساختاری ساده و سازگاری مناسب با فرایند ، یک کارخانه تولید آهنگری ساده است.


جعل چکش به طور کلی به چکش هوا (چکش بخار) ، چکش شمارنده ، چکش الکترو هیدرولیکی و غیره تقسیم می شود. از آنجا که چکش هوا ویژگی های لرزش زیاد و سر و صدای زیاد دارد ، برای تناژ متوسط ​​و کوچک مناسب است. اصل چکش جعل بزرگ با تجهیزات جایگزین چکش و الکترو هیدرولیک جایگزین می شود. با توجه به هدف جعل چکش را می توان به چکش جعلی رایگان تقسیم کرد ، مرگ چکش جعلی و غیره.