صنعت اخبار

مقدمه به آهنگری دستگاه

2019-09-26
ماشین فرفورژه به دستگاهی اطلاق می شود که از یک روش چکش سازی استفاده می کند تا مواد فلزی را در حالت پلاستیکی به قطعه کار با شکل و اندازه خاصی تبدیل کند و خصوصیات بدنی آن را تغییر دهد.

چکش جعلی جعلی در ماشین فرفورژه در پردازش عملکرد با ماشین فشار (خصوصاً دستگاه فورج) بسیار شبیه است ، اما به عنوان چکش جعلی سابق ، نیروی واکنش تولید شده توسط ماشینکاری توسط تخت قابل تحمل نیست ، اما پشتیبانی شده توسط پایه و اساس پوشش. این اساساً متفاوت از مطبوعات دوم است.