صنعت اخبار

چی است آهنگری مطبوعات دستگاه؟

2019-09-26
ماشین آلات پرس فورجینگ ماشین آلات به تجهیزات مکانیکی استفاده می شود که برای شکل گیری و جداسازی در پردازش جعل استفاده می شوند. ماشین آلات آهنگری شامل جعل چکش برای تشکیل ، پرس مکانیکی ، پرس هیدرولیک ، دستگاه پرس پیچ و ماشین های فرفوژه مسطح ، و همچنین ماشین های کمکی مانند uncoilers ، ماشین های صاف کننده ، ماشین های برشی و ماشین های جعل است.

ماشین آلات پرس فورجینگ عمدتاً برای تشکیل فلز استفاده می شود ، بنابراین به آن دستگاه ساخت فلز نیز گفته می شود. ماشین آلات آهنگری با اعمال فشار به فلز تشکیل می شود. نیرو ویژگی اصلی است. بنابراین ، بیشتر تجهیزات سنگین است. برای اطمینان از تجهیزات و ایمنی شخصی دستگاه های محافظ ایمنی زیادی وجود دارد.