صنعت اخبار

مقدمه به آهنگری بمیر

2019-09-26
فرفورژه یک اصطلاح عمومی برای قالبهایی است که برای تشکیل حجم فلزات در حالت گرم یا سرد استفاده می شود. با توجه به ویژگی های مختلف کارکرد تجهیزات مختلف جعل دنده ، ساختار قالب آهنگری نیز کاملاً متفاوت است و تفاوت کمی در طراحی قالب وجود دارد.

یک فرایند طراحی کامل Forming Die ، اولین نکته باید این باشد که: در صورت برآورده کردن الزامات بهره‌وری ، فرجنجهایی را فراهم آورند که نیازهای صحت ابعادی و عملکرد ساختاری مناسب را برآورده کنند. ثانیا ، فرفورینگ Die باید از قدرت و ماندگاری کافی برخوردار باشد. و ساخت آن ساده است ، نصب ، تنظیم و نگهداری راحت است. بنابراین ، هنگام طراحی فرفورژه ، باید یک تحلیل جامع انجام شود.